Vi har følgende priser. (gjelder fra 1/3-22)

 

Klasse B

Timepris Kr. 730,-

Sikkerhetskurs bane Kr. 5500.-

Sikkerhetskurs veg Kr. 7500.-

Leie av bil førerprøve Kr. 1300.-

 

Fastpris Kr. 17500.-

Innholder sikkerhetskurs bane, sikkerhetskurs

veg, leie av bil førerprøve og 6 kjøretimer.

I tilegg kommer gebyr NAF Øvingsbane Kr. 1350,-

og gebyrer til Statens vegvesen for teoriprøve, praktisk prøve og utstedelse av førerkort.

 

 

Klasse BE/B96

Timepris:                              Kr.  850.-

Leie av bil/henger førerprøve:  Kr. 1800.-

Lastsikringskurs:                    Kr.  850,-

Fastpris Klasse BE:                 Kr. 6500,-

Fastpris klasse B96:               Kr.  5000,- 

 

 

 

Trafikalt Grunnkurs

Grunnkurs Kr. 1800.-

Førstehjelpskurs Kr. 600.-

Mørkekjøring Kr. 1200.-

 

 

 

Klasse S (snøscooter)

Fastpris Kr. 7500.-

Eleven stiller selv med godkjent snøscooter

å nødvendig bekledning.

Gebyrer

I tilegg til disse priser kommer gebyrer til Trafikkstasjonen

for teoriprøve, førerprøve og utstedelse av førerkort. For klasse B kommer også tilegg gebyr NAF Øvingsbane Kr. 1300,-