Vi har følgende priser. (gjelder fra 1/1-20)

 

Klasse B

Timepris Kr. 680,-

Sikkerhetskurs bane Kr. 5000.-

Sikkerhetskurs veg Kr. 7000.-

Leie av bil førerprøve Kr. 1200.-

 

Fastpris Kr. 17500.-

Innholder sikkerhetskurs bane, sikkerhetskurs

veg, leie av bil førerprøve og 8 kjøretimer.

I tilegg kommer gebyr NAF Øvingsbane Kr. 1200,-

og gebyrer til Statens vegvesen for teoriprøve, praktisk prøve og utstedelse av førerkort.

 

 

Klasse BE/B96

Timepris Kr. 800.-

Leie av bil/henger førerprøve Kr. 1500.-

Lastsikringskurs Kr. 800.-

Fastpris klasse BE   6300,-

Fastpris klasse B96 4800,-

 

 

 

Trafikalt Grunnkurs

Grunnkurs Kr. 1500.-

Førstehjelpskurs Kr. 500.-

Mørkekjøring Kr. 1000.-

 

 

 

Klasse S (snøscooter)

Fastpris Kr. 7500.-

Eleven stiller selv med godkjent snøscooter

å nødvendig bekledning.

Gebyrer

I tilegg til disse priser kommer gebyrer til Trafikkstasjonen

for teoriprøve, førerprøve og utstedelse av førerkort. For klasse B kommer også tilegg gebyr NAF Øvingsbane Kr. 1240,-